Wspólne imię

Chwila za chwilą
obserwuj
pamiętaj
że nie ma błędów
Jesteś niewinny
jak dziecko w ramionach matki
tak ramiona Istnienia przez cały czas
stanowią Jedno z Tobą
tak czystym i prawdziwym
poza tymi wszystkimi maskami
poza całą Iluzją widoku z okna
kiedy postrzegasz
że nie ma domu
kiedy Wszystko nim Jest.
Kocham cicho
nasze wspólne imię
Bóg
Reklamy