Wspólne imię

Chwila za chwilą
obserwuj
pamiętaj
że nie ma błędów
Jesteś niewinny
jak dziecko w ramionach matki
tak ramiona Istnienia przez cały czas
stanowią Jedno z Tobą
tak czystym i prawdziwym
poza tymi wszystkimi maskami
poza całą Iluzją widoku z okna
kiedy postrzegasz
że nie ma domu
kiedy Wszystko nim Jest.
Kocham cicho
nasze wspólne imię
Bóg
Reklamy

Pajęczyna

Pajęczyną iluzji świat szczelnie opleciony
starasz się zniknąć
pojawiasz w mroku
negujesz Istnienie
cieszysz chwilą
Wiatrem pchnięty
tańczysz w słońcu
dotykasz przeznaczenia
uciekasz przed sobą
by w końcu
usłyszeć bicie Jednego Serca
w Życiu
bez ja
i oni
patrzysz nie widząc różnicy
w oczy Boga
Nulina