Patrzysz Ciszą

Reklamy

Ego i Wow!

Nie jest przyjacielem ani wrogiem, jest tylko sumą myśli i iluzją przywołującą nas do przebudzenia. Wciąż z nami gra i uzurpuje sobie prawo do naszego życia, chociaż naprawdę nie istnieje… Nie odnajdziesz Ego w ciszy, ani w Pustce Wszystkiego, odpada naturalnie, kiedy budzisz się ze snu bycia manipulowanym przez myśli. Ego to „ja i moje”. Ty prawdziwy to Jestem Wszystkim. Nie widzę różnicy. Kiedy walczę ze światem, z inna osobą, walczę tylko z Ego. Jeśli jest walka, zawsze jest to spotkanie Ego na polu bitwy. Miłość tylko patrzy. W ciszy. Nie ocenia i nie chce zmieniać tego Co Jest. Ego zawsze chce czegoś innego niż jest, nigdy nie jest zadowolone. Wciąż gada i gada. To gadanie doprowadza do szału drugie Ego. Kiedy dochodzi do konfrontacji, wydaje się ,że Miłość już nie ma szans. Jednak Ona znowu nie interweniuje.

Continue reading „Ego i Wow!”

Puść

Do czegokolwiek się przywiążesz
stracisz to
sznur gardło ściśnie
puścisz z rąk
by odkryć wolność
tam gdzie nie istnieje nic
co trwałe w tym ignorancji bagnie
jeśli chcesz
stłamsisz głos
kiedy słyszysz dość
pod pokrywką zła
miłość na dnie
zmusi go
byś znów wstał
objął tym czym Jesteś
lęk
podnieś to
co u twych stóp krzyszy wciąż
Puść

Dla Ciebie

Ukradkiem nie schwytasz odpowiedzi
które są w Twoich oczach,
w oczach Twoich bliskich
Patrz uważnie
one śpiewają Miłością
mimo słów
które wypowiadają usta

*

Masz już wszystko w Twoich dłoniach,
złóż pokłon Bogu, który jest Tobą.
Nie mów nic, tylko patrz.

*

 

Nie szukaj Miłości
Ty jesteś Miłością
Pamiętaj tylko o tym
nic więcej, nic mniej

*

Znam każdy stres przez który przechodzisz i nie mówię z teorii, zaufanie rozwiązuje wszystko-mówię to z praktyki
Zaufaj

Nie musisz o nic prosić, tylko trzeba się do tej prawdy przebudzić.
A to i tak się wydarza, wiec pełny relaks Teraz.

Moja duchowa opowieść

Jak każda opowieść, jest złożona z wątków. Z bardzo ważnych i mniej istotnych w tej podróży zwanej życiem. Nie chodzi w niej o szczegóły, które zainteresują jedynie umysł. Tu raczej znaczenie ma jedynie Cisza, która jest konsekwencją poszukiwań wolności i wypełnia wszystko. Jest naszą wspólną Ciszą, przestrzenią w której sen o dualności rozproszyła świadoma uwaga skierowana na źródłową esencję wszystkiego co nas otacza. Jedność to zbyt ubogie słowo, by opisać głębię połączenia, którą czuję z każdą istotą. Nawet jeśli historie stworzone z negacji chwil, rozdzielają nasze wspólne widzenie miłości we Wszystkim co Istnieje, to nadal bezpieczna przestrzeń nieskończoności jest wszystkim co mamy Tu i Teraz.

Continue reading „Moja duchowa opowieść”

Miłość

Miłość
Magia nieopisanego aktu istnienia, a przez nas ludzi ściągnięta do rangi potrzeb i braku.
Nigdy nie odrębna od nas samych, a zawsze zepchnięta przez tory umysłu do miejsca pragnień.
Miłość tak klarownie bezwarunkowa, a jednak stawiana w kolejce priorytetów.
Miłość bezimienna, bezczasowa, bezwarunkowa,
a w opowieściach dramatyczna, niespełniona, znudzona.
Miłość piękna i niewinna, a skazana na gniew i rozpacz.

Continue reading „Miłość”

Opowieść: lęk i gniew

Pytasz czym jest lęk i gniew, który przychodzi nieoczekiwanie jak intruz niszcząc cały wypracowany spokój…

Czujesz sidła, które duszą całą radość i ściągają w dół.

Gdzie jest to Twoje dno? Gdzie to wszystko się rozgrywa? Pokaż mi to miejsce, zaprowadź tam, niech popatrzę przez chwilę. Czy mogę Ci towarzyszyć na tym dnie przez moment? Czy zaprosisz mnie tam i oprowadzisz zapoznając ze skomplikowanymi szczegółami tego miejsca?

Continue reading „Opowieść: lęk i gniew”