Pieśń

Każda myśl jest kłamstwem, jeśli w Pustce nie ma słów

Każda myśl jest prawdą, jeśli w Niczym nie ma zaprzeczenia
Wszystko zawiera się we wszystkim
bez wdrażania i bez wykluczeń wszelkich
Więc właśnie Teraz tańczymy trzymając swoje dłonie
Teraz znikamy w zakamarkach serc
nie mamy niczego ponad to Teraz
więc zostawmy wszystko co interpretuje ten Czas
Jesteśmy bez osobowości wszelkich
w wieczności i bez kartek kalendarzy
wyrywanych przez umysłu kadr
święta Przestrzeń to nasz zapomniany dom
Budzi się ten Świat
Piękno ujrzane w każdych oczach
łączy to
co wędrowało przez wieczność
szukając siebie w sercach innych
Reklamy